Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) yayınladığı raporda, ülkelerin ve şirketlerin mevcut teknolojileri kullanarak önemli politika değişiklikleri ve piyasa düzenlemeleri yapmaları halinde plastik kirliliğinin 2040 yılına kadar yüzde 80 oranında azaltılabileceği belirtildi.