Yayınlanan bir rapora göre, dünyadaki kuş türlerinin neredeyse yarısının popülasyonları azalıyor, en az sekizde biri de yok olma tehdidi altında…