Yapılan bir araştırma, ofis çalışanlarının en verimsiz çalıştıkları saati ortaya çıkardı.