Demans, tıpkı insanlarda olduğu gibi köpeklerde de görülebilir. Bilişsel gerilemeye işaret eden semptomlar arasında ise yaşanan uyku sorunu var.