Küresel iklim değişikliği, 10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buzun erimesine neden oldu.