Türkiye, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattıyla deprem kuşağında bulunuyor. Fay hattı haritası Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sayfası aracılığıyla görüntülenebiliyor.