Yeni bir çalışma, et yerine deniz ürünleri tercih edildiğinde daha düşük bir sera gazı emisyonu oluştuğunu ortaya çıkardı.