Yeni bir ankete göre; çocukların üçte biri, TikTok’tan okula göre daha fazla eğitim aldıklarına inanıyor.