Gök bilimciler, aynı yörüngeyi paylaşan iki “kardeş” ötegezegen keşfetti.