Burnunuzdan nefret ediyorsanız suçlu belli oldu. Yeni bir çalışmaya göre; Neandertal DNA’sı burnumuzun şeklinin oluşmasında rol alıyor.