Yapılan bir araştırma, matematik derslerinde müzik kullanmanın motivasyonu artırdığı ve kaygıyı azalttığı sonucuna vardı.