İnsanları fiziksel olarak bir solucan deliğine göndermek henüz bilim kurgunun ötesine geçemese de bilim insanları teorik olarak bir solucan deliği yarattıklarını söylüyorlar.