Yeni bir araştırma, insanların yiyecekleri pişirmeye düşünülenden çok daha önce başlamış olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, yiyecekleri daha çiğnenebilir ve sindirilebilir hale getiren ateş kullanımın nüfus artışına yol açarak insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekiyor.