Yapılan bir araştırma, son 30 yılda dünyadaki büyük göllerin yarısından fazlası küçüldüğünü ortaya çıkardı. Elde edilen verilere göre, su kaybı, ağırlıklı olarak küresel ısınma ve insan faaliyetlerinden kaynaklandı.